Παράνομη παρεμπόδιση εισόδου σε συρμό εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου…

σκύλου-οδηγού τυφλών από υπάλληλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Αξιότιμε κύριε Στεφόπουλε,
Πρωτίστως θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι παρόμοια επιστολή (σχετ. 1) εστάλη στην Αττικό
Μετρό Α.Ε., όχι λόγω δικής μας επιλογής ή σφάλματος αλλά λόγω της απάντησης του
αναφερόμενου (ως ρόλου) υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σχετικά με το που θα έπρεπε να
απευθύνουμε αρμοδίως για το συμβάν που περιγράφεται παρακάτω. Κατόπιν σχετικής
επικοινωνίας με στέλεχος της Αττικό Μετρό Α.Ε. διευκρινίστηκε ότι τόσο η σχετική
αρμοδιότητα λειτουργίας όσο και ο συγκεκριμένος υπάλληλος ανήκουν στην εταιρεία που
διευθύνετε.
Ερχόμενοι στο ουσιαστικό θέμα, αν και αυτή καθεαυτή η «παραπληροφόρηση»
στιγματίζεται αυτόνομα ή αθροιστικά. Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 στο
σταθμό μετρό Πάνορμου (με κατεύθυνση προς Αγία Μαρίνα) συνέβη ένα απαράδεκτο
περιστατικό, με σαφή παραβίαση της κείμενης Νομοθεσίας για το οποίο αποκλειστική
ευθύνη (σύμφωνα με σχετική επικοινωνία με στέλεχος της Αττικό Μετρό Α.Ε.) φέρει η
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

Συγκεκριμένα, ο σταθμάρχης του σταθμού – ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει τα στοιχεία
του – απαγόρευσε για αρκετή ώρα την είσοδο σε συρμό στον εκπαιδευτή κινητικότητας με
σκύλο – οδηγό της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών Τυφλών “Λάρα”, ο οποίος εκείνη την
ώρα εκπαίδευε έναν σκύλο-οδηγό τυφλών. Ο εκπαιδευτής έφερε κι επέδειξε όλα τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα, πλην όμως ο εν λόγω υπάλληλος δεν άλλαζε στάση κατά
παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας. Επιπλέον της απαγόρευσης εισόδου, ο
συγκεκριμένος υπάλληλος επέδειξε και ειρωνική συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να
επιτρέψει, όπως ανέφερε «χαριστικά», την επιβίβαση της ομάδας εκπαιδευτή και σκύλου-
οδηγού μετά την παρέλευση αρκετής ώρας (έπειτα από τη διέλευση τριών συρμών) και την
παρέμβαση τρίτων. Μάλιστα, επέτρεψε την επιβίβαση τους στο τελευταίο βαγόνι, ίσως
διότι στην αντίληψή του ο σκύλος – οδηγός τυφλών μοιάζει με ποδήλατο!
Με δεδομένο ότι ανάλογα περιστατικά με ειρωνική συμπεριφορά υπαλλήλου (και αυτή την
φορά) της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. – όχι όμως τέτοιας πρωτοφανούς κατάληξης – έχουν σημειωθεί και
στο παρελθόν στον συγκεκριμένο σταθμό, θεωρούμε πλέον υποχρέωσή μας να
καυτηριάσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια και συμπεριφορά, καταγγέλλοντάς την σε πρώτη
φάση προς την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ενημερώνοντας παράλληλα για την ισχύουσα νομοθεσία,
παρότι, όπως θα γνωρίζετε, η άγνοια του νόμου δεν επιτρέπεται και δεν αποτελεί
δικαιολογία.
Προχωρούμε σε αυτή την εκπαιδευτικού-παιδευτικού χαρακτήρα ενημέρωση διότι από το
συγκεκριμένο περιστατικό διεφάνει άγνοια από τον συγκεκριμένο υπάλληλο για την
ύπαρξη και ισχύ νομικού πλαισίου που αφορά στο αναφαίρετο δικαίωμα για την
ανεμπόδιστη είσοδο των εκπαιδευόμενων κι εκπαιδευμένων σκύλων-οδηγών τυφλών στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επιπρόσθετα όμως και αυτό είναι το κρισιμότερο,
παρουσιάστηκε γενικότερη αδυναμία κεντρικής παρέμβασης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για να
επιδιορθώσει τα «αδιόρθωτα» ενός υπαλλήλου της. Προς ενημέρωση λοιπόν όλων σας
παραθέτουμε:

• Με το άρθρο 16 του Ν. 3868 (ΦΕΚ Α 129/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32
του Ν. 4238 (ΦΕΚ Α 38/2014), βάσει της παραγράφου 7 επιτρέπεται στους σκύλους –
βοηθείας (στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πιστοποιημένοι σκύλοι – οδηγοί τυφλών), η
πρόσβαση σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε δημόσιους, ιδιωτικούς
χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Με το άρθρο 46 του Ν. 4235 (ΦΕΚ Α 32/2014) διευκρινίζεται πως των παραπάνω
δικαιωμάτων χαίρουν και οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι – βοηθείας. Επίσης διευκρινίζεται
πως εκπαιδευμένοι κι εκπαιδευόμενοι σκύλοι – βοηθείας έχουν δικαίωμα εισόδου στα
μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους.
• Κατανοητές οδηγίες παρέχονται στην σχετική για το θέμα εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας (Υ1γ/Γ.Π 90421) «Διευκρινίσεις σε θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής
σκύλων βοηθείας οδηγών τυφλών, ή ατόμων με αναπηρίες και σκύλων θεραπείας σε
μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και
ιδιωτικού χαρακτήρα».
Θα θέλαμε επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά χρονοβόρας και δαπανηρής
εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε
εξωτερικές συμπεριφορές. Εν προκειμένω, μπορεί να συνδυάσει την άρνηση εισόδου και
τις φωνασκίες με κάτι το αρνητικό για τον χειριστή του που οφείλει και να προστατεύει,
αποφεύγοντας στο μέλλον να τον καθοδηγήσει προς ένα σταθμό του μετρό.
Για το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν στην ευχέρεια του εκπαιδευτή να ειδοποιήσει την
Άμεσο Δράση και η υπόθεση να πάρει άλλες διαστάσεις, μία διαδικασία που δυστυχώς έχει
συμβεί στο παρελθόν σε άλλες περιστάσεις, με τους αστυνομικούς – που είναι στο σύνολό
τους γνώστες της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα – να επιβάλουν τα αυτονόητα.
Δεν είναι στόχος μας η απόλυση ενός υπαλλήλου που σαφώς επέδειξε πλημμελή άσκηση
καθηκόντων σε αυτές τις δύσκολες εποχές, πολύ δε περισσότερο να στιγματίσουμε για
αυτή την κατακριτέα συμπεριφορά 2-3 υπαλλήλων σας ένα ολόκληρο κλάδο που αυτό τον
καιρό βάλλεται για άλλους λόγους. Στο σημείο αυτό σας προτρέπουμε όμως να
αναρωτηθείτε ποια θα ήταν η τελική κατάληξη εάν η παράνομη παρεμπόδιση εισόδου σε
συρμό πραγματοποιούνταν σε κάποιον ξένο επισκέπτη χειριστή σκύλου-οδηγού, κάτοικο
χώρας όπου η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί εξαιρετικά
ευαίσθητο θέμα, μαθημένο σε ένα πλαίσιο δικαιοσύνης ιδιαιτέρως αυστηρό το οποίο
εξασκεί εάν έρθει η σειρά του τον παιδευτικό του χαρακτήρα με μεγάλες επιδικαζόμενες
αποζημιώσεις. Επίσης αναρωτηθείτε τη πιθανή δυσφήμιση της χώρας μας ως μη
προσβάσιμου τουριστικού προορισμού.

Εν κατακλείδι, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., με τη δέουσα προσοχή και
διάχυση, ώστε παρόμοιο περιστατικό να μην επαναληφθεί ουδέποτε στο μέλλον προς τους
αυξανόμενους σε πλήθος Έλληνες χειριστές κι εκπαιδευτές σκύλων-οδηγών, που
προσπαθούν καθημερινά, σε ένα εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον, να διεκδικήσουν το
δικαίωμά τους στην αυτόνομη διαβίωση και την καθολική πρόσβαση.
Για το ΔΣ της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα»
Πρόεδρος ΔΣ Γραμματέας ΔΣ – Πρόεδρος ΕΣ
Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου Δρ. Ι. ΜπασδέκηςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese