«Ζήτημα που αφορά το ΔΝΤ» χαρακτήρισε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί…
τη συμμετοχή ή όχι του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, απαντώντας σε σχετική γραπτή ερώτηση που υπέβαλε στην Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου.    Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής επεσήμανε τους λανθασμένους σχεδιασμούς που το ίδιο το ΔΝΤ παραδέχθηκε ότι έκανε σε αξιολόγηση που δημοσίευσε πρόσφατα και που είχαν δυσμενή και άδικα κοινωνικά αποτελέσματα και ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά με το αν θεωρεί απαραίτητη ή όχι τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.   Σε ερώτηση σχετικά με τη θέση του ΔΝΤ για άμεση ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο, ο κ. Μοσκοβισί απάντησε ότι αυτό είναι απόφαση των χωρών πιστωτών της Ελλάδας και ότι σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από την πλήρη εφαρμογή των όρων του προγράμματος από την ελληνική πλευρά.

  Αναλυτικά η δήλωση-απάντηση του Πιερ Μοσκοβισί:  

 «Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), διενήργησε μία ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA)1 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του ενστερνισμού του εν λόγω προγράμματος από τις ελληνικές αρχές και των μέτρων που «θα υιοθετηθούν με βάση κατάλληλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδεδειγμένης δέσμευσης για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές»2. Κάθε απόφαση σχετικά με τα εν λόγω μέτρα πρέπει να λαμβάνεται από τα κράτη μέλη, τα οποία είναι οι πιστωτές της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Ευρωομάδα δήλωσε ότι είναι έτοιμη «να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση περιόδων χάριτος και εξόφλησης), ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο», αλλά ότι τα μέτρα αυτά «θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης [του προγράμματος]».  

 Ο ρυθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ έχει προσαρμοστεί, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, οι ανάγκες εξυγίανσης και το μέγεθος του ελληνικού χρέους. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων και στην ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας4. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που προβλέπει η Συνθήκη ΕΜΣ. Σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή του σε ξεχωριστό πρόγραμμα για την Ελλάδα που θα συνεπάγεται αποκλειστική χρηματοδότηση, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά το ΔΝΤEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese