Δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, σύμφωνα με την… Συνομοσπονδία Εμπορίου. Εκτιμήσεις για το κόστος του Σαρακοστιανου Τραπεζιου.

Σε ότι αφορά την επερχόμενη ημέρα της Καθαρής Δευτέρας, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί ότι αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι. Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενούς τους.

Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες –συνήθως τοπικού περιεχομένου- ρυθμίσεις (οπότε και οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο), όπως π.χ. με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ.

Ειδικά για την Συλλογική Σύμβαση, σημειώνεται ότι δεν ισχύει πλέον η καθιέρωση της αργίας αυτής για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ η οποία έληξε και μετά την πάροδο της υποχρεωτικής παρέκτασης, δεν υπεγράφη νέα σύμβαση. Μόνο η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής αργίας σε επιχειρησιακή σύμβαση εξασφαλίζει απόλυτα τον χαρακτήρα της ημέρας ως τέτοιας αλλά βεβαίως αφορά μόνο την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Εκτιμήσεις ΕΣΕΕ για το κόστος του Σαρακοστιανού τραπεζιού 2016
Πίνακας 1 : Σύγκριση σαρακοστιανού τραπεζιού 2016/2015
Προϊόντα Ποσότητα Κατώτατες & ανώτατες τιμές 2016

(τιμές σε €) Κατώτατες & ανώτατες τιμές 2015

(τιμές σε €) Μέση Μεταβολή 2016/2015

Καλαμάρια φρέσκα Κιλό 8,0 – 18,0 8,0 – 18,0 0,0%
Καλαμάρια κατεψυγμένα Κιλό 4,0 – 7,0 5,0 – 7,0 –8,3%
Χταπόδι φρέσκο Κιλό 9,8 – 13,8 9,8 – 13,8 0,0%
Χταπόδι κατεψυγμένο Κιλό 5,0 – 10,0 6,0 – 10,0 -6,3%
Μύδια Κιλό 2,8 – 3,0 2,8 – 3,0 0,0%
Γαρίδες μεσαίες κατεψυγμένες Κιλό 8,0 – 20,0 9,0 – 20,0 –3,4%
Κόστος Θαλασσινών

(Πηγή : Κεντρική ιχθυαγορά Αθηνών) Από 37,6 € έως 71,8 € Από 40,6 € έως 71,8 € -2,7%
Ταραμάς (φθηνός) Κιλό 5,5 – 6,4 5,0 – 6,0 8,2%
Λαγάνα (εκτίμηση) Τεμάχιο 2,7 – 3,0 2,6 – 3,0 1,8%
Ελιές Καλαμών Κιλό 3,7 – 4,3 4,0 – 4,2 -2,4%
Χαλβάς (μη συσκευασμένος) Κιλό 6,6 – 7,2 7,4 – 7,8 -9,2%
Ντολμαδάκια κονσέρβα 250-280 γρ. 1,6 – 2,4 2,0 – 2,4 -9,1%
Τουρσί χύμα Μισό κιλό 1,3 -1,7 1,2 – 1,5 11,1%
Κόστος λοιπών προϊόντων Από 21,4 € έως 25,0 € Από 22,2 € έως 24,9 € -1,7%
Συνολικό κόστος Σαρακοστιανού τραπεζιού Μεσοσταθμική προσέγγιση 77,9 € 79,8 € -2,4%English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese