Στην πιστοποίηση καταβολής ποσού 171,60 ευρώ, το οποίο κατεβλήθη, έναντι της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που…
αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 26.5.2015, προέβη το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος ΑΕ.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη της αυξήσεως και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 171,60 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 572 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξία 0,30 ευρώ εκάστης.

Κατόπιν τούτου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 30.238.071,60 ευρώ και κατανέμεται σε 100.793.572 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Επισημοποιήθηκε και η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Τηλέτυπος

Η Τηλέτυπος ΑΕ γνωστοποίησε ότι, την 11.3.2016, υπέβαλε την παραίτησή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νικόλαος Πεφάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο θα επιληφθεί του θέματος αυτού σε επικείμενη συνεδρίασή του.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese