Δείτε το απόσπασμα από…
την ταινία «Επάγγελμα Γυναίκα», ταινία του 1986.