Δείτε την Επιστολή Κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ με…  πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ του Ν.3475/2006 για τον αποκλεισμό τους από τις πανελλήνιες των ΕΠΑ.Λ:

“Αξιότιμε Κ. Υπουργέ

Σε απάντηση μας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εκτελέσατε μια παράφορη αδικία άνευ προηγουμένου εις βάρος μας . Κάναμε αγώνες προς πάσα αρμόδια κατεύθυνση, για την αυτονόητη ρύθμιση και την ψήφιση της τελικά το 2014 που δίνει το δικαίωμα στην μόρφωση και την εξέλιξη για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ μέσω πανελληνίων των ΕΠΑ.Λ στην ειδικότητα που είχαν ολοκληρώσει.

Συγκεκριμένα , με ρύθμιση του νόμου Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ A 258/8-12-2014)«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» η οποία τροποποιεί την πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και σε όσους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 5 προβλέπονται τα εξής:

«Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

Σας ρωτάμε Κύριε Υπουργέ,

Τι διαφορά έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του νόμου Ν. 3475/2006 που δεν τους επιτρέψατε να δώσουν πανελλήνιες με το ΕΠΑ.Λ στην ειδικότητα που είχαν τελειώσει και ήθελαν να συνεχίσουν την μόρφωση τους, με τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ του ν.4310/2014? Διακρίνατε κάποια διαφορά ουσιαστική? Γιατί από όσο φαίνεται ο τίτλος είναι ο ίδιος,

Κάτοχος απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ΕΠΑ.Λ ο ένας, των παλαιοτέρων χρόνων και κάτοχος απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ΕΠΑ.Λ ο άλλος, του νόμου Ν. 4310/2014. Μήπως ξεχάσατε να μας συμπεριλάβετε Κύριε υπουργέ? Το άδικο το βλέπετε τουλάχιστον?

Κύριε Υπουργέ από όσο γνωρίζουμε οι του νέου νόμου παίρνουν απαλλαγή από τα γενικής παιδείας μαθήματα, ενώ εμείς οι παλαιότεροι ,τα είχαμε διδαχτεί όλα τα μαθήματα.Γνωρίζατε ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ΕΠΑ.Λ του παλαιού ΕΠΑ.Λ, έκαναν τον αγώνα για την ψήφιση της αυτονόητης ρύθμισης, για να μπορούν δηλαδή να δίνουν πανελλήνιες μέσω των ΕΠΑ.Λ και αυτοί στην ειδικότητα που είχαν τελειώσει και τους πετάξατε εκτός?

Παίρνουν κάποιο άλλο πτυχίο οι του νέου νόμου ανώτερο από το δικό μας Κ. Υπουργέ?Γιατί από όσο γνωρίζετε τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα έχουμε. Μόνο που στους Κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας του Ν. 4310/2014 τους δίνετε την δυνατότητα για την εξέλιξη και στους Κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 την στασιμότητα και την ανέλιξη.

Περιμένουμε την δικιά σας απάντηση και ζητάμε με ρυθμισή σας , την ισάξια πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελληνιών του ΕΠΑ.Λ ,των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ΕΠΑ.Λ παλαιοτέρων χρόνων του Ν. 3475/2006, με των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ του Ν. 4310/2014.

Το δικαίωμα στην μόρφωση και στην εξέλιξη είναι Ίσο και Αγαθό (Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ) και δεν νοείται από διαχωρισμούς (του Ν.3475/2006 και Ν.4310/2014)

Με εκτίμηση

Ο ι Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ προηγούμενων χρόνων του παλαιού ΕΠΑ.Λ του νόμου 3475/2006 , η πλειοψηφία τόσων χρόνων δηλαδή, που έκανε τον αγώνα για την ψήφιση του αυτονόητου και διάβαζε χωρίς καμία διευκρίνιση από το 2014 και δεν τους επιτρέψατε να δώσουν πανελλήνιες φέτος από τα ΕΠΑ.Λ και αφήσατε τους ιδίους μας του Ν.4310/2014 να δώσουν κανονικά.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese