Στην πατρίδα μας έχουμε ένα πλούσιο γεωθερμικό πεδίο σε πολλές περιοχές της χώρας…
μας, από το οποίο πηγάζουν 720 περίπου θερμοπηγές που αποτελούν έναν πολύ σημαντικό ιαματικό φυσικό πόρο.
Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στις κοντινές βαλκανικές χώρες, η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της οικονομικής και όχι μόνο ανάπτυξης.
Στην πατρίδα μας λίγες από αυτές τις πηγές έχουν αξιοποιηθεί λειτουργικά και τουριστικά παρότι οι περισσότερες να κουβαλούν μια ιστορία αιώνων. Ειδικότερα λειτουργούν 80 περίπου λουτροπόλεις, και δυστυχώς οι περισσότερες για μικρό χρονικό διάστημα.
Παράλληλα η λειτουργία και η ανάπτυξή τους δεν βασίστηκε σε κάποιο κεντρικό σχεδιασμό, βασισμένο σε προδιαγραφές που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις, ενώ, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη και προβλέψεις, όπως ο εσωτερικός κανονισμός ο οποίος έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΤ.
Ταυτόχρονα η μείωση του λουτρικού επιδόματος συντέλεσε σημαντικά στην μείωση των επισκέψεων από άτομα της τρίτης ηλικίας.

Για την ανάπτυξη των ελληνικών λουτροπόλεων και του θεραπευτικού τουρισμού, απαιτείται:
Α) Η ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο ειδικών κινήτρων για την χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού (ιαματικού και ευεξίας)

Β) Την θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περιοχές που είναι ανεκμετάλλευτες ως προς την ανοικοδόμηση και ταυτόχρονα την ριζική βελτίωση των ξεπερασμένων κτιριακών υποδομών που διαθέτουν οι σημερινές λουτροπόλεις ώστε να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.  

Γ) Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της νησιωτικής Ελλάδας, όπου πολλά νησιά μας έχουμε ιαματικούς φυσικούς πόρους, με την κατάλληλη αξιοποίηση ως χώρων έλξης του θεραπευτικού τουρισμού σε λίγα χρόνια θα αναδειχθεί ως «μόδα» και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Δ) Προϋπόθεση για την επιτάχυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών αποτελεί ο καθορισμός αναπτυξιακού μοντέλου
Στο σημείο αυτό, μετά από πολλούς πειραματισμούς πιστεύουμε ότι η λειτουργία κάθε λουτρόπολης πρέπει να βασίζεται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ του δήμου, εντός των ορίων του οποίου υφίσταται, των υποψηφίων επενδυτών, ενώ στην διαχείρισή της θα πρέπει να εμπλέκονται και άλλοι ιδιώτες – τοπικοί επαγγελματίες.

Ε) Σημαντικό στοιχείο αποτελούν τα τοπικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής, τα οποία και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν.

ΣΤ) Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση επενδύσεων και ενίσχυση από δημόσιους πόρους τόσο των λουτρικών εγκαταστάσεων, όσο και των υπόλοιπων υποδομών, όπως ξενοδοχειακών, αναψυχής κ.α.
Σε κάθε λουτρόπολη, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής αλλά και της περιοχής της, θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο πλέγμα υποδομών αλλά και δράσεων, μεταξύ των οποίων: καλαίσθητα πάρκα περιπάτου και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις για διάφορα σπορ, εξωτερικές ανοικτές ή κλειστές πισίνες, εμπορική αξιοποίηση με χώρους προβολής τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής, μουσικές και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Παράλληλα πρέπει να υποστηρίζεται η προβολή της τοπικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με εκδρομές σε αρχαιολογικούς κ.α. πολιτιστικούς χώρους,  εξορμήσεις -ξεναγήσεις σε χώρους φυσικού κάλλους της περιοχής, κ.λπ.
Τα παραπάνω θα πρέπει να προβλέπονται και να υποστηρίζονται να αναπτυχθούν σε όλες τις λουτροπόλεις, ώστε ο κάθε επισκέπτης – λουόμενος να έχει διάφορες εναλλακτικές και να μην νιώθει την λουτρόπολη σαν χώρο «εξορίας».

Ζ) Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ώστε γύρω από κάθε λουτρόπολη να αναπτυχθούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία δραστηριότητες εξυπηρέτησης όχι μόνο των λουόμενων, αλλά και των άλλων επισκεπτών.

Η) Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για επένδυση των κερδών και την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεών των λουτροπόλεων.

Θ) Πρόβλεψη για διορισμό από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικού προσωπικού (παθολόγου, καρδιολόγου και ρευματολόγου) παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικό (νοσοκόμες), ειδικευμένων λουτρονόμων κ.λπ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese