Διαβάστε την ανακοίνωση: “Αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι… α) ανεξαρτησία, β) αμεροληψία, γ) ουδετερότητα και δ) ανθρωπισμός.

Το άρθρο 3 του κανονισμού της ΕΕ αναφέρει ότι η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας σε ΜΚΟ. Αρά επιχορηγήσεις και προμήθειες σε ΜΚΟ.

Να ελεγχθεί ο κατάλογος και το μητρώο των ΜΚΟ ώστε να μην υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο διαχείρισης.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese