Η Ελλάδα στο δικαστήριο της Χάγης…

Η Αλβανία έστειλε την Ελλάδα στο δικαστήριο της Χάγης.

Η αιτιολογία είναι ότι δεν δέχεται  «Τσάμηδες»  στο έδαφος της και ζητάει αποζημίωση δις ευρώ,σε μια εποχή που η χώρα διέρχεται κρίση.

 Το πιο εξωφρεινικό είναι ότι  επιπλέον,ζητάει  την `Ηπειρο.

Δεν ξεκαθαρίζει αν την θέλει μαζί με την αποζημίωση είτε την θέλει μόνο αν η Ελλάδα δεν πληρώσει την απαίτηση της.

Η ελληνική πλευρά ,θα επικαλεστεί την νομική πλευρά ότι η συνθήκη των Παρισίων απαγορεύει την εγκατάσταση Αλβανών με «τσάμικη» συνείδηση .

Το άλλο επιχείρημα  είναι ότι το αγγλικό δίκαιο απαγορεύει την εγκατάσταση Εθνοτικών ομάδων που ανατρέπουν την εδαφική κυριαρχία.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese