Τι κοινό έχει ένας μπάρμαν με ένα…

…γυναικολόγο;

-Και οι δυο δουλεύουν σε μέρη που οι άλλοι διασκεδάζουν!