Ένα πρωτότυπο, παράξενο και ιδιαίτερα πολύπλοκο μουσικό όργανο που κατασκεύασε ο…
Σουηδός καλλιτέχνης Martin Molin. Παράγει μουσική χρησιμοποιώντας 2000 μπίλες και 3000 χειροποίητα εξαρτήματα.

Πηγή