10.000 τόνοι τσιπούρα και λαβράκι και 2.000 τόνοι από νέα είδη παράγονται στη Θεσπρωτία…
από τους οποίους εξάγεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό! Τα λεγόμενα μεσογειακά νέα είδη είναι: φαγκρί, μυλοκόπι, συναγρίδα, σαργός, λιθρίνι. Εξαγωγές από τη Θεσπρωτία γίνονται στην Ιταλία, αλλά και σε Ισπανία, Γαλλία και Ρωσία.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 27 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, 1 ιχθυογεννητικός σταθμός και 1 σταθμός προπάχυνσης. Από τους 1.500 τόνους παραγωγής αρχικά, σήμερα οι τόνοι έχουν φτάσει τους 12.000, με προοπτική την επόμενη τετραετία να διπλασιαστούν.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese