Το σχέδιο συγχώνευσης της Arista AEBE με τη Viotros ΑΕΒΕΕ ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών…

Το σχέδιο για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης τόσο των γενικών συνελεύσεων των μετόχων, όσο και των αρμόδιων αρχών.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται στα τέλη Απριλίου.

Ας σημειωθεί ότι αμφότερες είναι θυγατρικές της ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ Α.Ε.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese