Σε 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές που βρίσκονται υπό την… εποπτεία του ΚΕΑΟ, η πλειοψηφία των οποίων δημιουργήθηκε πριν από την κρίση.

Μέσα σε δύο χρόνια λειτουργίας το κέντρο κατάφερε να εισπράξει μόνο ένα δισεκατομμύριο. Περίπου οι μισές οφειλές (από όσες ελέγχθηκαν) κρίθηκαν ανεπίδεκτες είσπραξης. Το 39% των οφειλετών έχουν οφειλές έως 15.000 ευρώ ο καθένας .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδίου δράσης του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών για το 2016:

– Το 19,18% (ποσό 2.945.336.122€) του συνολικού χρέους ύψους 15.353.414.211 που βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΚΕΑΟ, δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να οφείλουν για πρώτη φορά στην αρχή της κρίσης από το 2010 και μετά, ενώ το 80,82% (ποσό 12.408.078.089€) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα. Συνοπτικά, το 49% των οφειλών που διαχειρίζεται το Κ.Ε.Α.Ο. είναι σχετικά πρόσφατες οφειλές (έχουν δημιουργηθεί μετά το 2009), ενώ το 51% είναι παλαιότερες οφειλές

-Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέρχονται 113.027 οφειλέτες (περίπου το 23% των οφειλετών του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) που οφείλουν άνω των 5.000 ευρώ.

Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω (περίπου το 25% των οφειλετών του ΟΑΕΕ).

Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 29.792 και 1.396 οφειλέτες.

-104.596 οφειλέτες (περίπου 39% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

-Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλής αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (1.028 οφειλέτες
συγκεντρώνουν το 23% των υπόλοιπων οφειλών)

Το ύψος της οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων, που μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ και άνω. Ο οφειλέτης για να ενταχθεί δεν πρέπει να βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

-Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο (2013) έως και το Δεκέμβριο του 2015, ανέρχεται σε 991.330.836 ευρώ.

Η εκκαθάριση του «χαρτοφυλακίου» θα συνεχιστεί και κατά το 2016, ώστε να αποκτηθεί μία αξιόπιστη εικόνα σχετικά με τις οφειλές που έχει να διαχειριστεί το Κ.Ε.Α.Ο. και κατ’ επέκταση η αποτροπή της κατασπατάλησης πόρων, η παροχή της δυνατότητας και οι Υπηρεσίες να επικεντρωθούν στην είσπραξη των πράγματι εισπράξιμων οφειλών.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περιπτώσεις 1.348 οφειλετών με συνολικές οφειλές ύψους 95.850.684,82 ευρώ. Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης συντρέχουν για 445 περιπτώσεις οφειλετών με συνολικές οφειλές ύψους 50.236.360,22 ευρώ.

Μετά από ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., υπήρξαν 27 περιπτώσεις οφειλετών που εξόφλησαν και 558 που ρύθμισαν τις οφειλές τους.

Απενεργοποιήθηκαν 395 κωδικοί ΑΠΔ

Για να μη δημιουργηθούν νέες οφειλές η Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου εντοπίζει περιπτώσεις οφειλετών με μεγάλες, μη ρυθμισμένες οφειλές και κύριο χαρακτηριστικό την συνεχή αύξηση των οφειλών με την εξακολούθηση της υποβολής ΑΠΔ χωρίς την αντίστοιχη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά από συνολική αξιολόγηση της στάσης του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του υποβάλλεται από το Κ.Ε.Α.Ο. αίτημα απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα υποβολής ΑΠΔ. Μέχρι σήμερα, με τη διαδικασία αυτή έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ 395 περίπου οφειλετών από τους οποίους 88 ρύθμισαν την οφειλή τους και περίπου οι 40 προσήλθαν στις υπηρεσίες εσόδων για έλεγχο και υπέβαλαν φορολογικά στοιχεία προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητά τους για υποβολή ΑΠΔ.

Πόσοι παραμένουν εντός των ρυθμίσεων

Με την έναρξη της ρύθμισης του Ν.4321/2015 στο τέλος Μαρτίου του 2015 παρατηρήθηκε μια σταδιακή μείωση του αριθμού των ενεργών ρυθμίσεων των Ν.4152/2013 και Ν.4305/2014. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν προηγούμενες ρυθμίσεις που διατηρούσαν προκειμένου να ενταχθούν στην ευνοϊκότερη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 21.491 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν τη ρύθμιση του Ν.4305/2014 οι 15.897 έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση του Ν. 4321/2015.

Με την λήξη της προθεσμίας ένταξης στην ρύθμιση του Ν.4321/2015 τον Ιούλιο του 2015 υπάρχει σταδιακή ένταξη περισσότερων οφειλετών στην πάγια ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, από τους 29.235 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν τη ρύθμιση του Ν.4321/2015 οι 1.419 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Παράλληλα, η σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των ενεργών ρυθμίσεων από τον Απρίλιο του 2015 καταδεικνύει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίοι δεν διατηρούσαν καμία ρύθμιση τους προηγούμενους μήνες, εντάχθηκαν στη ρύθμιση του Ν.4321/2015.

Το 83,57% των οφειλετών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων επέλεξαν σχήμα ρύθμισης με 73 έως 100 δόσεις, ενώ το 2,52% επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους.

Στόχος του ΚΕΑΟ είναι να συστηματοποιηθεί η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να θεσπιστεί ένας ενιαίος μηχανισμός είσπραξης για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Το top 10 των παραβατών

Έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά προσώπων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα. Η πρόσληψη 80χρονων αλλοδαπών ως υπεύθυνων των επιχειρήσεων είναι μία από «πατέντες» που χρησιμοποιούν δεκάδες επιχειρήσεις για να μην αντιμετωπίζουν το νόμο.

Οι εταιρείες παραβάτες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κλπ. και οι σχετικές οφειλές τους ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα, είναι ο ασφαλής εντοπισμός των εικονικών υπευθύνων για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά είναι που έχουν την υποχρέωση αλλά και την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν τη ζημία των ασφαλιστικών οργανισμών που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων κατά της οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα σχετίζονται και πρέπει να χαρακτηριστούν συνυπεύθυνες, αποστέλλονται σχετικές εισηγήσεις/εκθέσεις στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και δημιουργείται το προφίλ του κάθε οφειλέτη με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., η διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. και τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. με τον εντοπισμό των περιπτώσεων δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα του Α.Ν. 86/67 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese