Σύμφωνα με τους φορείς της Ηπείρου, με το Ηπειρώτικο φρόνημα φιλοξενίας, θα… γίνουν δεκτοί όσοι πρόσφυγες φτάσουν στην περιοχή, οι οποίοι έχουν τόσα προβλήματα φορτωμένα στην πλάτη τους και βιώνουν τη σκληρή πλευρά του ξεριζωμού. Σύσκεψη με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων, που θα προκύψουν από τυχόν μεταφορά προσφύγων στην Ήπειρο, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Μητροπόλεις, Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 8η Μεραρχία, Πυροσβεστική και κρατικές υπηρεσίες, που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, συζήτησαν για το συντονισμό, που πρέπει να υπάρξει, ώστε να μη εκτυλιχθούν σκηνές, σαν κι αυτές που διαδραματίζονται σε άλλες περιοχές της χώρας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese