Ο ίδιος ανέβασε την παρακάτω…
φωτογραφία στο διαδίκτυο από την επίσκεψη στο νέο κέντρο μεταναστών στο Κιλκίς….