Πώς πέθαναν οι τελευταίοι Πόντιοι ναύτες…

στο υποβρύχιο;

– Έκλασε ο ένας, και ο άλλος άνοιξε το παράθυρο!