Στείλαμε την ακόλουθη επιστολή μας αφού παρακολουθήσαμε την συζήτηση στη βουλή εχθές το βράδυ προς τον Υφυπουργό κον Χριστόφορο Βερναρδάκη…

Αξιότιμε,

Με πραγματικό κλαυθμό, λόγω της από την θέση μου παρακολούθησης της ακραίας περιφρόνησης του πολίτη από την δημόσια αρχή διαχρονικά, υπό τον απίστευτο ορισμό που διατηρεί μέχρι σήμερα το Σύνταγμα των 60 ημερών για την απάντηση, με ψήγμα φωτός αντίθετα την επιτροπή του Άρθρου 4 αποζημίωσης του πολίτη λόγω μη απάντησης, που κατάργησε ο μέλλων πρωθυπουργός τότε υπουργός εσωτερικών κος Μητσοτάκης, παρασύροντας και την εγκύκλιο του τότε υφυπουργού κου Ζώη που σταθεροποιούσε περισσότερο και αποτελεσματικότερα την διασύνδεση, ορίζοντας την διαβίβαση στην αρμόδια αρχή του αιτήματος ενημερώνοντας εντός 5 ημερών τον πολίτη, άκουσα την παρουσίασή σας στην βουλή απόψε 24.02.16.

Στο σύνολο της τοποθέτησής σας στοχεύατε στην κατάργηση του πελατειακού κράτους, που ερμηνεύω να μην ενεργούν οι υπάλληλοι υπό κομματικό έλεγχο, μόνο στο τέλος δε της ομιλίας σας, είπατε ένα καλύτερο δημόσιο για τον πολίτη.

Πράγματι και εσείς, ορθά μεν μη κομματικό κράτος (πράγμα που δεν μπορείτε να τσιμεντάρετε), τελείως όμως λανθασμένα και εντελώς απογοητευτικά μη ελεγχόμενο, καθεαυτού από τον πολίτη και τον Συνταγματικό ορισμό, αφού διατηρείτε την κατάργηση του Άρθρου 4 αποζημίωσης λόγω μη απάντησης.

Σας επισημαίνω ότι, η μη απάντηση και η μη αυτενεργός ποινολόγηση του, περιφρουρεί στο ανέλεγκτο, τον υπάλληλο που θα βαθμολογείται μεν μη κομματικά άριστα, αλλά επειδή δεν θα απαντά, ως καθηγητής δε της Σορβόνης άλλωστε και εσείς ξέρετε ότι ο καταναγκασμός στην απάντηση και ορθότητα της απάντησης, διευκολύνει την πολιτική των κυβερνήσεων, την οικονομία και την κοινωνική ηρεμία, εμάς δηλαδή, τους πολίτες του τέλους της ομιλίας σας, η απόκρυψη δηλαδή της πραγματικής ακαταλληλότητας του υπαλλήλου ή και της αφανούς κομματικής του δράσης με την μη απάντηση ή και την μη άρτια ανέλεγκτη και αποινολόγητη σε αυτό απάντηση, με το καταργηθέν πρόστιμο της αποζημίωσης του πολίτη σε βάρος του μισθού του, διατηρεί κρυφίως το κακό δημόσιο που αναγγέλλετε πανηγυρική τέτοια διαφορετική όμως από αληθινή τακτοποίηση.

Διάκρινα εξαιρετική ευγένεια στην ομιλία σας, και διά της θέσης ότι κανείς δεν τα ξέρει όλα και την απαραίτητη ανοχή στα ιδιαίτερα σύνθετα της περιόδου.

Σε αυτή την βάση, της ευγένειά σας, σας απευθύνω την παρούσα, προσθέτοντας αυτό που λείπει σε εμάς τους πολίτες την άρση στην αιτία της κακοδιοίκησης και της νεώτερης μετά το 67 πολιτικής και οικονομικής κατάρρευσης, αφού ο λοχίας δεν υπάρχει όπως δεν προβλέπεται στις Δημοκρατίες, αλλά το καλάμι με το καπέλο στον μαρουλόκηπο όταν φύγει πάνε τα μαρούλια, με απλή διατύπωση.

Με την συνοπτική αυτή διατύπωση της σκέψης μου, για το υπ αριθμόν 1 και μοναδικό θέμα ουσιαστικής πραγματικής καλής δημοκρατίας, οικονομίας και κοινωνίας, υπέρ του τελευταίου στην ομιλία σας υπέρ του πολίτη δηλαδή, επισημαίνω με τους απλούς συλλογισμούς μου, ότι υπάρχουν νόμοι και προβλέψεις ποινών για όταν δεν τηρούνται, ζητώ αυτό που κατάργησε ο κος Μητσοτάκης την επιτροπή αποζημίωσης και του κου Ζώη την διαβίβαση εντός 5 ημερών και ενημέρωση του πολίτη, να τα επαναφέρετε προσδιορίζοντας την κατεύθυνση της ποινής αποζημίωσης του πολίτη, σε βάρος του μισθού του υπαίτιου διά της επιτροπής υπαλλήλου και περιορισμό των 60 ή 50 ημερών σε 5 και είναι υπεραρκετές για κράτος που περιγράψατε στην ομιλία σας. Δεν μας ενδιαφέρει το κράτος που θα το κρίνεται εσωτερικά με τους επιθεωρητές του δημοσίου. Και αυτοί έχουν τις κλήσεις ή κλίσεις τους, ενώ οι πολίτες κλίνουν μόνο στο Συνταγματικά συμφωνημένο δικαίωμα. Σημαντικό και για τον αείμνηστο θαυμαστό μας Νίκο Πουλαντζά.

Δεν κρίνω ότι για να πεισθείτε περισσότερο, για το αυτονόητο, απαιτείται να σας στείλω έγγραφα με εγκληματικές με ήπια διατύπωση, μη απάντηση, εκπρόθεσμη απάντηση, ατελή απάντηση με την ατμίζουσα ακρότητα, καταστροφής ατομικών και εμπορικών συμφερόντων και κοινωνικής και πολιτικής γαλήνης, από υπαλλήλους που δεν φαίνεται η κομματικοποίησή τους ή η κομματικά αντιπολιτευτική ή κομματική τους δράση, ή εν τέλει η ανεπάρκειά τους, και δεν κριθούν ούτε θα ποινολογηθούν από κανέναν, ενώ μπορεί και γίνεται με την ποινή για μη ή ανεπαρκή απάντηση της επιτροπής, να παύσει υπέρ του πολίτη και της πολιτικής, ο υψηλός κομματικός και αντικοινωνικός κυματισμός μη δημόσιας διοίκησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα μου αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή, εσείς, πρόσφατα ως αρμόδιος Υπουργός να γνωρίστε σε εμένα τον πρόεδρο μιας Ένωσης Καταναλωτών με 45 χρόνια άμεμπτη και παραγωγική παρουσία, ότι λάβατε αρμοδίως επιμελή γνώση των συνδέσμων σε όσα αναφέρω και αποφασίσατε αιτιολογημένα αντίθετα από την πρότασή μου, ότι δεν απαιτείται ποινή για καθυστέρηση, μη απάντηση, ή ασάφεια στην απάντηση, δηλαδή οι διαφορές από αυτά να επιλύονται στα δικαστήρια.

Με τιμή Γιάννης Αννουσάκης
πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Ν 2251/94.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese