Ένα σχολικό σταματάει μπροστά από ένα παγκάκι και τα μικρά …
διαβολάκια κάνουν τον κόσμο μούσκεμα.

Πηγή