Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) δείχνει ότι η Ε.Ε. σημειώνει μεν πρόοδο, αλλά με αργό ρυθμό. Η βαθμολογία της…
Ε.Ε. συνολικά είναι 0,52 με μέγιστο το 1, δηλαδή είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, που ήταν 0,5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Φινλανδία συνεχίζουν να κατέχουν τα πρωτεία στην κατάταξη του DESI. Στην αξιολόγηση του 2016 όλες οι χώρες, εκτός από τη Σουηδία, βελτίωσαν τη βαθμολογία τους.

Οι Κάτω Χώρες, η Εσθονία, η Γερμανία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Πορτογαλία είναι εκείνες που αναπτύσσονται ταχύτερα και σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο.

“Απαιτούνται μέτρα για να κατακτηθούν οι πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Η Ε.Ε. στο σύνολο της πρέπει να κάνει σημαντικές προσπάθειες, ώστε να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο”, επισημαίνει η Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DESI, σε επίπεδο Ε.Ε., παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η Συνδεσιμότητα πρέπει να βελτιωθεί  μακροπρόθεσμα:  το 71% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών μπορεί να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων (τουλάχιστον 30Mbps) σε σύγκριση με το 62% τον προηγούμενο χρόνο. Πάντως, ο αριθμός των κινητών ευρυζωνικών συνδρομών αυξάνει ταχέως, από 64 συνδρομές ανά 100 Ευρωπαίους το 2014 σε 75 σήμερα.

Τα ίδια στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων: ενώ ο αριθμός των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) αυξήθηκε ελαφρά στην Ε.Ε., οι μισοί σχεδόν Ευρωπαίοι (45%) δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χρησιμοποίηση εργαλείων επεξεργασίας ή εγκατάσταση νέων συσκευών).

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο παραμένει μια χαμένη ευκαιρία για τις μικρότερες επιχειρήσεις: το 65% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ευρώπη πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Ωστόσο, μόνο το 16% των ΜμΕ πωλούν μέσω Διαδικτύου, εκ των οποίων λιγότερες από τις μισές πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις (7,5%).

Τέλος, διαπιστώνεται ότι, ενώ υπάρχουν περισσότερες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, αυτές υποχρησιμοποιούνται: οι δείκτες δείχνουν ότι οι δημόσιες αρχές παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (π.χ. οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να δηλώνουν την αλλαγή κατοικίας τους, τη γέννηση ενός παιδιού και άλλα σημαντικά γεγονότα). Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου, που επικοινωνούν με τις αρχές ηλεκτρονικά, παραμένει στάσιμος (32%).

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese