Κέρδη 13 εκατ. ευρώ μετά τις προβλέψεις ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα για το 2015, σε σχέση με ζημιές €118 εκ το 2014, σύμφωνα με…
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο Όμιλος, γράφει το ΚΥΠΕ, κατέγραψε κέρδη €13 εκ. μετά τη συμπερίληψη στους λογαριασμούς όλων των πρόσθετων προβλέψεων ύψους €71 εκ., τις οποίες είχε υποδείξει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχάνισμος (SSM) μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου επιτόπιου εποπτικού του ελέγχου.

Παράλληλα μιλώντας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνική Τράπεζας, Bert Pijls δεν απέκλεισε τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, λόγω του μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνδέονται με ακίνητα.

«Είναι κάπως νωρίς για να είμαστε 100% σίγουροι αν και πότε θα γίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να γίνει», ανέφερε προσθέτοντας ότι παρόλο που η Τράπεζα δεν είναι εταιρεία πώλησης ακινήτων, λόγω της κατάσταση με τα ΜΕΔ κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να γίνει, όσο αυξάνονται τα ακίνητα στα βιβλία της τράπεζας.

Απάντησε επίσης σε ερώτηση για τις προθέσεις της Ελληνικής Τράπεζας για εξαγορά μικρότερων τραπεζών στην Κύπρο, αναφέροντας ότι αν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες στην κυπριακή αγορά, η Ελληνική Τράπεζα ενδιαφέρεται να τις δει, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην ότι θα τις εξαγοράσει, παρόλο που έχει τη ρευστότητα να το κάνει. Είπε επίσης ότι υπάρχει πληθώρα τραπεζών για τον πληθυσμό της Κύπρου και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στην αγορά, ώστε ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με την Ευρώπη. Όπως είπε, μακροπρόθεσμα, δεν είναι βιώσιμο να υπάρχουν 8 τράπεζες στην Κύπρο.

Όσον αφορά τις εκποιήσεις, ο κ. Pijls ανέφερε ότι η τράπεζα προτιμά συναινετικές λύσεις στις αναδιαρθρώσεις, ωστόσο στην περίπτωση που οι πελάτες που έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν δεν συνεργάζονται, τότε σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνική Τράπεζας ανέφερε ότι η αποφασιστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου συνιστούν τους πρωταρχικούς στόχους του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας και για το 2016.

«Υπογραμμίζω ότι επιτύχαμε κερδοφορία, παρόλο ότι έχουμε αναγνωρίσει όλες τις προβλέψεις, που μας έχουν υποδειχθεί από τις εποπτικές αρχές και οι οποίες ανήλθαν στα €71 εκ. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, καθώς συνεχίσαμε να καταγράφουμε σημαντική πρόοδο στις δύο στρατηγικές μας προτεραιότητες που αφορούν: στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και στην ανάπτυξη», ανέφερε.

Όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 είπε ότι «αν και δεν πρόκειται για πολύ μεγάλη μείωση, εντούτοις είναι η πρώτη ουσιαστική μείωση από την κρίση του 2013 και καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες μας για αναδιαρθρώσεις βρίσκουν ανταπόκριση».

Παράλληλα ανέφερε ότι η έγκριση €377 εκ. σε νέα δάνεια αποτελεί μια πολύ πιο ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όπως επίσης και πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στον νέο δανεισμό απ’ ότι το σημερινό μερίδιο αγοράς της Τράπεζας. Είπε επίσης ότι ο νέος δανεισμός είναι καλά κατανεμημένος στους τρεις βασικούς τομείς της Τράπεζας: στη λιανική τραπεζική, στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις.

«Η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί το 2015, αποτελεί καλό οιωνό για το 2016. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένων των συνθηκών στην κυπριακή αγορά, δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό και θα συνεχίσουμε να οδεύουμε προς την επίτευξη των δύο στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, που είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και η ανάπτυξη,» ανέφερε.

Κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα, η Τράπεζα διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία υπερκαλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις για προβλέψεις, αλλά διασφαλίζει και περιθώριο ασφαλείας στον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1).

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνεται μετά τις πρόσθετες προβλέψεις στο 14,8%. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 18,1% και ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 στο 17,7%.

Μείωση στα ΜΕΔ

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους είχαν μειωθεί κατά 3% σε σύγκριση με την τρίτη τριμηνία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο Δείκτης των ΜΕΧ μειώθηκε στο 59% από 61% το τρίτο τρίμηνο του 2015.
Ο Δείκτης Κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αυξήθηκε από το 46% στο 50%.

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς κινήθηκαν, εξάλλου, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και οι αναδιαρθρώσεις δανείων, που ανήλθαν στο τέλος του 2015 στα €758 εκ., με ποσοστό επιτυχίας 88%.

Αυξημένα τα έσοδα την 4η τριμηνία

Αυξημένα κατά 6% ήταν την τέταρτη τριμηνία τα καθαρά έσοδα από τόκους. Διαμορφώθηκαν στα €37,1 εκ. σε σύγκριση με €34,9 εκ. το τρίτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των αναπροσαρμογών στα δανειστικά και καταθετικά επιτόκια, οι οποίες είχαν τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2015. Σημαντική είναι η αύξηση που κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο τα μη επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου, καθώς ανήλθαν στα €43,1 εκ. από €22,4 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2015. Η εν λόγω αύξηση υποβοηθήθηκε και από την κερδοφόρα (€16,7 εκ.) πώληση Κυπριακών Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ).

Αυξημένα κατά 4% παρουσιάζονται την τέταρτη τριμηνία του 2015 τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Ομίλου, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στις χαριστικές αποζημιώσεις ύψους €3,1 εκ. προς στα μέλη του προσωπικού, που επέλεξαν να αποχωρήσουν στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης.

Ο Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 50%.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες είχαν ανέλθει στα €4,4 δις, ενώ οι καταθέσεις στα €6,1 δις.

Το σύνολο των νέων δανείων –τα οποία έχουν εγκριθεί- προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθε το 2015 στα €377 εκ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese