Σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων.
Ζημιές, μετά τη φορολογία, ύψους €438 εκατομμυρίων ανακοίνωσε… για το 2015 η Τράπεζα Κύπρου, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Τζον Χούρικαν να χαρακτηρίζει ισχυρή την επίδοση του Συγκροτήματος από λειτουργικές εργασίες το δ΄ τρίμηνο του 2015, επισημαίνοντας ότι “έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών κατά €688 εκατομμύρια ή 6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου” και “αναμένουμε ότι η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί και το 2016”.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος που ανακοινώθηκαν το απόγευμα, οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το δ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €512 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €13 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2015.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων (Real Estate Management Unit – REMU), η οποία έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες της, με στόχο να διαχειρίζεται τα ακίνητα που έρχονται στον έλεγχο της τράπεζας ούτως ώστε να μεγιστοποιήσει το όφελος της ίδιας της τράπεζας και παράλληλα να μην επηρεάσει αρνητικά την αγορά ακινήτων. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η επάνδρωση της Μονάδας, η οποία στελεχώνεται σήμερα με 40 άτομα προσωπικό. Για τον τρόπο λειτουργίας της Μονάδας, η Τράπεζα Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με οίκο του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιδέα είναι αυτή η Μονάδα, η οποία δεν θα αποτελεί “κακή τράπεζα”, να βοηθήσει να γίνουν πιο γρήγορα οι αναδιαρθρώσεις δανείων. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος της Μονάδας θα είναι η ανταλλαγή δανείου έναντι ακινήτου, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης ενός δανείου. Δηλαδή, η Μονάδα, μεταξύ άλλων, θα δίνει την επιλογή σε κάποιο πελάτη της τράπεζας που έχει πρόβλημα να εξυπηρετεί τα δάνεια του, να δώσει ακίνητό του αφού ο ίδιος δεν μπορεί να το πουλήσει, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα υπόλοιπα του δάνεια.

Επί των πλείστων, η Μονάδα θα διαχειρίζεται μεγάλες μονάδες, τουριστικά και εμπορικά ακίνητα και ακίνητα εταιρειών ανάπτυξης γης.

Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε για πρώτη φορά επίσημα ότι “συνεχίζει να εξετάζει την καταλληλότητα των υφιστάμενων χρηματιστηρίων στα οποία διαπραγματεύεται η μετοχή της και να αξιολογεί άλλα κατάλληλα χρηματιστήρια”.

Αναφέρει ότι στοχεύει στην εισαγωγή των μετοχών της σε ένα κύριο, ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, με σημαντική ρευστότητα και με δείκτες διεθνούς αναγνώρισης, για να βελτιώσει σε πάροδο χρόνου τη ρευστότητα και την ελκυστικότητα της μετοχής της και σημειώνει ότι “η επισκόπηση των επιλογών αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη παρθεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση”, ενώ “σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σε εύθετο χρόνο”.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια του 2015, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €1,3 δισ. ή κατά 10% λόγω των αναδιαρθρώσεων και των ενεργειών απομόχλευσης με το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών με προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες το δ΄ τρίμηνο του 2015 και ανήλθε σε 48% στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, λόγω των αυξημένων προβλέψεων που προέκυψαν από τις αλλαγές στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις, σε σχέση με το συνεχή εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ σχετικά με τη ΔΕEΑ .

Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κ. Χούρικαν, η χρηματοδοτική μας δομή συνεχίζει να βελτιώνεται με τις καταθέσεις στην Κύπρο να αυξάνονται κατά €533 εκ. το δ΄ τρίμηνο, ενώ η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε στο σημερινό επίπεδο των €3,5 δισεκατομμυρίων σχεδόν €8 δισ. χαμηλότερη από το υψηλό επίπεδο των €11,4 δισ. τον Απρίλιο του 2013.

“Η κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος παραμένει ισχυρή”, τονίζει ο κ. Χούρικαν με το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρχεται σε 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, επισημαίνοντας ότι “δεν αναμένει ότι θα προκύψει ανάγκη άντλησης κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της πορείας του για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης”.

Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου, μέσα στο πλαίσιο του συνεχούς εποπτικού διαλόγου, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των προβλέψεων για τα ΜΕΔ και τη βελτίωση του δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέρα των 90 ημερών με προβλέψεις κοντά στο 50% και σημειώνει ότι λόγω των αυξημένων προβλέψεων για το τρίμηνο το Συγκρότημα κατέγραψε ζημιές μετά τη φορολογία €438 εκ. για το έτος.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €257 εκατ. ή 2% κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε €13.968 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και αντιπροσωπεύουν το 62% του συνόλου των δανείων. Από τη μείωση, τα €235 εκατ. σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Κύπρο. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 39% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 35% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €668 εκατ. ή κατά 6% κατά τη διάρκεια του δ’ τρίμηνου 2015 και ανήλθαν σε €11.329 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, αντιπροσωπεύοντας το 50% του συνόλου των δανείων (δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, από το 41% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η χρηματοδοτική δομή της Τράπεζας Κύπρου βελτιώνεται με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά €572 εκατ. ή κατά 4% το δ’ τρίμηνο 2015. Ο δείκτης Δ/Κ βελτιώθηκε στο 121% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 132% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, και οι καταθέσεις αυξήθηκαν στο 61% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με 56% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του ανήλθαν σε €14.181 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με €13.608 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και €13.169 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €22.592 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε σύγκριση με €22.863 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και €23.772 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2015 ανήλθαν σε €1.040 εκατ. Τα συνολικά έσοδα για το δ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €253 εκατ., σε σύγκριση με €251 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2015.

Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2015 ανήλθαν σε €416 εκατ. και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 40%. Τα συνολικά έξοδα για το δ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €119 εκατ., σε σύγκριση με €102 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2015, κυρίως λόγω των αυξημένων μη επαναλαμβανόμενων συμβουλευτικών και επαγγελματικών εξόδων και των αυξημένων προβλέψεων για νομικές υποθέσεις και διακανονισμούς.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος 2015 ανήλθαν σε €624 εκατ. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το δ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε €134 εκατ., σε σύγκριση με €149 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2015.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese