Σύμβαση αποκατάστασης – βελτίωσης των σχολικών μονάδων του…
Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπέγραψε ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης, ύψους 205.000 ευρώ με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο του έργου.

Η σύμβαση προβλέπει αποκαταστάσεις τοιχοποιίας, μονώσεων, αντικατάσταση και συντήρηση στέγης, ελαιοχρωματισμούς και άλλες οικοδομικές εργασίες.

Η αποπεράτωση των εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την εγκατάσταση του αναδόχου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δήλωσε:

« Με την περικοπή χρηματοδοτήσεων που αφορούν την συντήρηση σχολικών κτιρίων, ήταν αδύνατη η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, τα οποία χρίζουν άμεσης αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο, ο οποίος με δικές του ενέργειες διασφάλισε την πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω Π Δ Ε για το Δήμο μας . Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί η εικόνα των σχολικών κτιρίων χωρίς να λύνει το πρόβλημα και θέλω να καλέσω το Αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την χρηματοδότηση που αφορά την συντήρηση των σχολικών μονάδων».